Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

www.oirp.waw.pl

Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zbieranie statystyk

Wszystkie wnioski wpływające do Biura Rady OIRP w Warszawie rejestrowane są w Dzienniku Korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzonej przez Recepcję Biura. Pracownik Recepcji udziela informacji na temat stanu sprawy złożonej w Biurze OIRP.

Na stronie internetowej zamieszczony jest spis radców prawnych OIRP w Warszawie.

Biuro OIRP w Warszawie prowadzi kartoteki i archiwa radców prawnych i aplikantów radcowskich, archiwum dokumentów dotyczących Zgromadzeń Delegatów, archiwum protokołów posiedzeń Rady OIRP i podjętych przez Radę uchwał, archiwum dzienników korespondencji. W Biurze OIRP w Warszawie gromadzone są także uchwały Krajowych Zjazdów Radców Prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych regulujące działalność izb okręgowych, a także dotyczące spraw indywidualnych dotyczących radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Izbie Warszawskiej.

Aby zapoznać się z daną sprawą lub dokumentami bieżącymi lub archiwalnymi należy złożyć stosowny wniosek do Dziekana Rady, który każdorazowo podejmuje decyzję o sposobie i formie udostępnienia danych.

Podmiot udostępniający:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Informację wytworzył:
Renata Piątkowska
Informację wprowadził:
Renata Piątkowska
Data wytworzenia:
2004-02-18
Data publikacji:
2004-02-18
Data ostatniej zmiany:
2008-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-19 09:03:59, zmian dokonał(a): Ewelina Mika

WCAG 2.0 (Level AA)