Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

www.oirp.waw.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Lista radców prawnych w OIRP w Warszawie115128
Wpis na listę radców prawnych40752
Lista aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie34604
Regulamin postępowania rad okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach wpisu na listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, prowadzenia tych list oraz wzorów stosowanych w tych sprawach10245
Komisje stałe Rady X kadencji6640
Uchwała Nr 59/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie stanowiska w sprawie radców prawnych wykonujących zawód w stosunku pracy (stosunku służbowym)5739
Uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad Etyki Radcy Prawnego5272
Uchwała Nr 51/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowania przez radcę prawnego lub adwokata5264
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych4774
Uchwała Nr 11/VI/2004 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów4672
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych4049
Rada OIRP w Warszawie X kadencji3891
Status prawny3651
Uchwała Nr 59/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych3472
Rzecznik Dyscyplinarny i jego Zastępcy3321
Uchwała Nr 499/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 września 2002 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu3270
Uchwała Nr 58/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego kancelarii na rynku usług prawniczych3071
Uchwała Nr 63/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania legitymacji Rady Palestr i Organizacji Prawniczych Unii Europejskiej dla radców prawnych3019
Uchwała Nr 594/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 września 2003 r. w sprawie stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art. 180 § 2 Kpk)2992
Uchwała Nr 48 /VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej2952
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie2897
Uchwała Nr 485/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie postępowania rad okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach wpisu na listę radców prawnych i listę aplikantów radcowskich, prowadzenia tych list oraz stosowanych wzorów dokumentów2864
Wpis na listę prawników zagranicznych2705
Uchwała Nr 713/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia treści i formy tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego2663
Uchwała Nr 592/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 czerwca 2003 r.2660
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny2531
Uchwała Nr 500/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych2529
Uchwała Nr 486/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania o samorządzie radców prawnych za pośrednictwem Internetu 2451
Okręgowy Zespół Wizytatorów2437
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania2331
Uchwała Nr 487/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania przez radcę prawnego o wykonywaniu zawodu za pośrednictwem Internetu oraz innych elektronicznych i cyfrowych środków przekazu2303
Okręgowa Komisja Rewizyjna2303
Uchwała Nr 668/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib2172
Uchwała Nr 315/V/2001 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie powołania członków Kapituły Funduszu Seniora1949
Uchwała Nr 35/V/2001 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego regulaminu działania Funduszu Seniora1944
Uchwała Nr 210/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych1930
Uchwała Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej1881
Formularze1091
Podręcznik Użytkownika996

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-19 09:03:59, zmian dokonał(a): Ewelina Mika

WCAG 2.0 (Level AA)