Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

www.oirp.waw.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Lista radców prawnych w OIRP w Warszawie113745
Wpis na listę radców prawnych40601
Lista aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie33577
Regulamin postępowania rad okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach wpisu na listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, prowadzenia tych list oraz wzorów stosowanych w tych sprawach9758
Komisje stałe Rady X kadencji6528
Uchwała Nr 59/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie stanowiska w sprawie radców prawnych wykonujących zawód w stosunku pracy (stosunku służbowym)5587
Uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad Etyki Radcy Prawnego5191
Uchwała Nr 51/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowania przez radcę prawnego lub adwokata5181
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych4745
Uchwała Nr 11/VI/2004 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów4597
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych3963
Rada OIRP w Warszawie X kadencji3830
Status prawny3625
Uchwała Nr 59/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych3446
Rzecznik Dyscyplinarny i jego Zastępcy3247
Uchwała Nr 499/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 września 2002 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu3225
Uchwała Nr 58/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego kancelarii na rynku usług prawniczych3060
Uchwała Nr 63/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania legitymacji Rady Palestr i Organizacji Prawniczych Unii Europejskiej dla radców prawnych2995
Uchwała Nr 594/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 września 2003 r. w sprawie stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej (art. 180 § 2 Kpk)2956
Uchwała Nr 48 /VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej2920
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie2866
Uchwała Nr 485/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie postępowania rad okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach wpisu na listę radców prawnych i listę aplikantów radcowskich, prowadzenia tych list oraz stosowanych wzorów dokumentów2848
Wpis na listę prawników zagranicznych2649
Uchwała Nr 592/V/2003 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 czerwca 2003 r.2645
Uchwała Nr 713/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia treści i formy tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego2641
Uchwała Nr 500/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych2511
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny2472
Uchwała Nr 486/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania o samorządzie radców prawnych za pośrednictwem Internetu 2425
Okręgowy Zespół Wizytatorów2395
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania2312
Uchwała Nr 487/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania przez radcę prawnego o wykonywaniu zawodu za pośrednictwem Internetu oraz innych elektronicznych i cyfrowych środków przekazu2288
Okręgowa Komisja Rewizyjna2259
Uchwała Nr 668/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib2142
Uchwała Nr 35/V/2001 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego regulaminu działania Funduszu Seniora1928
Uchwała Nr 315/V/2001 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie powołania członków Kapituły Funduszu Seniora1926
Uchwała Nr 210/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych1917
Uchwała Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej1857
Formularze1072
Podręcznik Użytkownika978

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-19 09:03:59, zmian dokonał(a): Ewelina Mika

WCAG 2.0 (Level AA)